Kontaktné informácie


HydTECH s.r.o.
Zoltána Kodálya 787/6
924 01 Galanta
Slovenská republika

+421 905 444 394
obchod@cafezermatt.sk

IBAN: SK88 0200 0000 0040 2758 4251
IČO: 51998866
IČ-DPH: SK2120863173

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43251/T